مرکز آموزشی درمانی  بزرگ دزفول (دکتر گنجویان)

امید آن دارد در محیطی که

نظم، هماهنگی و همدلی

در آن برقرار است

جزء برترین و با کیفیت ترین

مرکز درمانی

مطابق با استانداردهای وزارت بهداشت و درمان

در منطقه جنوب غرب کشور باشد.

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب