گام شماره 1
« پرسشنامه رضایت سنجی بیماران بستری »
مددجوی گرامی سوالات زیر برای اطلاع از نظرات شما در مورد خدمات ارائه شده در بیمارستان و بخش بستری است .
گام شماره 2
* پرسشنامه *
« نگهبان »
« پذیرش و صندوق »
« پزشکان معالج »
« کادر پرستاری »
« اتاق عمل »
« تصویربرداری »
« آزمایشگاه »
« نیروی خدماتی بخش »
« تغذیه »
« امکانات رفاهی »
« داروخانه »
« حقوق بیمار »
« کلام آخر »
« با تشکر »
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب