«   مهندسی پزشکی   »

 

 

 

نام و نام خانوادگی مسئول واحد : مسعود طاهربقال

تحصیلات:  کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

 

شماره تماس : 

06142422040-49 داخلی 404

 

 

 

معرفی واحد :

مجموعه ای است که در سیستم ماتریسی سازمان بیمارستان وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با تجهیزات و وسایل پزشکی را در راستای تأمین ایمنی لازم برای بیماران و پرسنل و نیز بهره وری بهینه این تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخصه ی کارآیی ، اثربخشی و رضایتمندی بیماران بر عهده دارد.

 

شرح وظایف:

-برنامه ریزی زمانی اجرای دوره های آموزشی، نیازسنجی آموزش، آموزش به پرسنل جدید

-نظارت بر اجرای دقیق و منظم قراردادهای خرید ، سرویس و نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

-نصب و راه اندازی تجهیزات، تعمیرات و نظارت برحسن اجرای آن

-کاهش هزینه های نگهداری، تعمیر و زمان ازکار افتادگی دستگاه ها

-تامین ایمنی لازم برای پرسنل و بیماران در ارتباط با تجهیزات و وسایل پزشکی

-اعلام نظر کارشناسی در زمینه اسقاط تجهیزات

-حضور در جلسات و پاسخگویی و تهیه گزارشات

-انجام نگهداری پیشگیرانه (PM) تجهیزات پزشکی بخش های مختلف بیمارستان

-نظارت بر نحوه انجام کالیبراسیون و کنترل کیفی  دستگاه ها توسط شرکت ها

-نظارت بر عقد قراردادهای نگهداری و خدمات پس از فروش

-تهیه شناسنامه پویای تجهیزات پزشکی و به روز نگهداشتن آن

-ارزیابی و نظارت بر خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی

-بازدید مداوم بخش های مختلف بیمارستان

-تعمیر و سرویس تجهیزات پزشکی خارج از گارانتی بخش های مختلف بیمارستان

-هدایت بیمارستان به استفاده از تکنیک ها، تجهیزات و وسایل نوین متناسب با نیازهای واقعی و توانایی های مرکز درمانی

-نظارت بر انبار تجهیزات پزشکی

-کارشناسی خرید تجهیزات و ابزار پزشکی

-مستند سازی و نگهداری اطلاعات

-تجهیز مراکز درمانی و بخش‌های جدید بیمارستانی و نظارت بر اجرای استانداردهای فضاهای درمانی

-رسیدگی به شکایات مرتبط با تجهیزات

-انجام وظایف و امور محوله تحت نظارت مدیر بیمارستان

 

سایر پرسنل واحد :

مهندس محمد ریاحی مقدم               کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

مهندس مرتضی نوادر                        کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

مهندس احسان درخشان نیا               کارشناس مهندسی پزشکی

 

شماره تماس واحد :

06142422040-49   داخلی 321    ( یا 0614211321 )

 

 

 

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب