«   امور اداری   »

 

 

 

نام و نام خانوادگی مسئول واحد : مریم رهگوی

تحصیلات : کارشناس

 

شماره تماس:

06142422040-49 داخلی 470

 

 

معرفی واحد:

نیروی انسانی هر سازمان سرمایه های مهم سازمان می باشند بنابراین واحد منابع انسانی نقشی کلیدی در سازمان برعهده دارد.

 

شرح وظایف مسئول واحد:

1-انجام مکاتبات اداری و پیگیری نامه ها

2-بررسی و نظارت بر شرایط ارتقاء رتبه و طبقه پرسنل

3-انجام امور مربوط به انتقال ، ماموریت و سایر حالات پرسنلی

4-بررسی و نظارت بر مدارک و احکام مربوط به انتقال کسورات بازنشستگی

5-نظارت بر صدور احکام پرسنلی

6-شرکت در جلسات و کمیته های مربوطه

7-تنظیم صورتجلسه های کمیته ها و پیگیری امور مربوطه

8-بررسی و تنظیم گواهی حقوقی کلیه پرسنل درپایان هرماه

9-تهیه و تنظیم و بررسی لیست مسکن پرسنل در پایان هرماه

10-تهیه ، تنظیم و بررسی لیست لباس پرسنل در پایان هرماه

11-نظارت و بررسی فرم های ارزشیابی سالانه

12-نظارت بر آمار نیروی انسانی

13-نظارت وبررسی لیست های پاداش سالانه

14-نظارت و کنترل امور مربوط به سامانه قاصدک

15-پیگیری و پاسخگویی به مشکلات امور نیروی انسانی

16-ارجاع و ابلاغ بخشنامه های مربوط به نیروی انسانی

 

 

 

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب