«   دفتر پرستاری   »

 

 

نام و نام خانوادگی مسئول : بهرام آریایی نژاد

تحصیلات : کارشناس ارشد پرستاری سالمندی

 

سوابق اجرایی :

سوپروایزر درمان                1401-1373

سوپروایزر آموزشی             1395-1384

سرپرستار بخش دیالیز       1379-1375

دبیر کمیته خطاهای بیمارستانی به مدت 2 سال

دبیر کمیته ثبت و بررسی خطاهای دارویی به مدت 8 سال

 

 

شماره تماس مستقیم :

06142421754

 

 

معرفی واحد :

دفتر پرستاری مسئول سازماندهی و کنترل فعالیت های پرستاری است و  هماهنگی تمامی بخش های درمانی اعم از سرپایی و بستری و.. را بر عهده دارد.

 

شرح وظایف :

- برنامه ریزی در زمینه ارتقا کیفی و بهبود ارائه خدمات به مددجویان

- تقسیم و معرفی  نیروی انسانی به بخش های درمانی (پرستاران ، تکنسین ها، کارشناس اتاق عمل و هوشبری و کمک پرستاران )

- تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی موردنیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمی ، مقایسه آن با وضع موجود و برآورد کمبودهای پرستاری و گزارش آن با مقامات مافوق

- اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها

- تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره مندی از فن آورهای علمی حل مساله

- سازمان دهی جلسات منظم با سرپرستاران ،سوپروایزرها و سایر پرسنل به منظور بررسی عملکرد،رسیدگی به مشکلات و موانع پرسنل تحت سرپرستی خود

- رهبری و هدایت واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی

- انجام برنامه ریزی در جهت ارتقا دانش و مهارت حرفه ای کارکنان

 

سایر پرسنل :

نسیم زاروی     مسئول دفتر مترون

 

شماره تماس :

42422040-49  »  داخلی 203    ( یا 0614211203 )

 

 

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب