سیاست های بیمارستان:

 

 

 

 1- راهکارهای کلان برای ارتقای ایمنی بیمار، مدیریت خطا و خطر و بهبود مستمر کیفیت

 

 2- راهکارهای کلان برای جلب رضایت و مشارکت ذی نفعان کلیدی (بیماران/همراهان، کارکنان، بیمه های طرف قرارداد و ...)

 

 3- راهکارهای کلان برای جذب و بکارگیری و توانمندسازی نیروی انسانی

 

 4- راهکارهای کلان برای جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد و خیرین، تامین کنندگان مالی، سازمان های مرتبط و ...

دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب