«   دبیرخانه   »

 

 

                                    شرح وظایف کارکنان :

 

خانم گودرزی     مسئول دبیرخانه  :

    1-ثبت نامه های وارده، فکس شده و صادره

    2-اندیس نامه ها

    3- تکمیل نامه از نظر سوابق مورد نیاز

    4-صدور نامه و تحویل به واحد مراسلات

    5-پاسخگویی و تحویل نامه به مراجعین

    6-همکاری با متصدی بایگان امور اداری

    7-همکاری با واحد کارگزینی در مواقع نیاز

 

 

خانم هدایت کیا    متصدی بایگانی اداری :

   1-تحویل مکاتبات از دبیرخانه

    2-جاریزی اوراق در پرونده ها

    3-تنظیم دفاتر راهنما

    4-راکد نمودن پرونده های پرسنلی و اداری

    5-پاسخگویی به مراجعین و همکاران

    6-تشکیل پرونده های پرسنلی

    7-همکاری با دبیرخانه

    8-مسئولیت سامانه آواب ( ثبت ، ویرایش و بروزرسانی پرسنل و پزشکان )

 

شماره تماس :

06142422041-49  داخلی  394

 

 

 

  

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب