«   تغذیه   »

 

 

نام و نام خانوادگی مسئول واحد : پریا ترکمنی

تحصیلات: کارشناس ارشد تغذیه و رزیم درمانی (تغذیه ورزشی)

 

شماره تماس:

06142422041-49  داخلی 343

 

 

 

معرفی واحد :

غذا به عنوان جزء اساسی زندگی انسان و تغذیه سالم شرط اساسی در سلامت افراد می باشد. این مهم در پروسه درمان بیماران بستری اهمیت دوچندان دارد.تحقق این امر منوط به داشتن دانش ،مهارت ،تخصص وامکانات در بخش سرویس دهی غذا و ارائه غذای با کیفیت و سالم به بیماران بستری می باشد و به دلیل اهمیت نقش غذا در درمان بیمار ،بخش  تغذیه ورژیم درمانی بیمارستان می تواند با دارا بودن تمام معیارهای لازم و به شکلی هدفمند در کنار سایر گروههای درمانی، تاثیر به سزایی در روند بهبود بیمار داشته باشد.به دلیل کثرت تعداد و تنوع بیماران ، این بیمارستان نیازمند ارائه خدمات غذایی با کیفیت در سطحی وسیع می باشد. کمبود دریافت مواد غذایی در بیماریهای مختلف به دلایل متعددی از جمله بی اشتهایی بیمار ،افزایش نیاز به مواد مغذی و کاهش جذب مواد مغذی منجر به بروز مشکلات تغذیه ای شده ودرمان بیمار را با اختلال مواجه می کند. از سویی دیگرتامین غذای مناسب برای پرسنل و پزشکان و دانشجویان در شیفتهای کاری  متفاوت ، به عنوان بخشی از خدمات ارائه شده به انها باعث افزایش رضایتمندی پرسنل و افزایش راندمان کاری می شود.

 

 

شرح وظایف:

 - تهیه وتدوین فرمولاهای خاص غذایی برای بیماران طبق دستور پزشک

 - نظارت روزانه بر دستورالعمل های بیماران گاواژی

 - هماهنگی با واحد تهیه غذا در جهت ارائه دستورالعملهای خاص برای بیماران

 - انجام مشاوره های ارسالی از بخشها

 - ارائه آموزش و رژیم درمانی به صورت تخصصی در بیماران دیابت و فشارخون درمانگاه سرپایی

 - تهیه ، ارائه و آموزش پمفلت وجزوات آموزشی جهت بیماران

 - تشکیل کلاسهای آموزشی جهت پرسنل درمانی و واحدهای مرتبط با خدمات تغذیه ای با هماهنگی سوپروایزر محترم آموزشی

 - نظارت براجرای صحیح تهیه و تحویل میان وعده های بخش ها مثل دیالیز ،اعصاب و روان، مادران ،اطفال و ...

 - مشاوره تغذیه ای بیماران ترخیصی از بخش وپیگیری آن

 - حضور در درمانگاه دیابت و فشار خون و تغذیه جهت مشاوره بیماران

 - حضور در راندهای ICUوانجام مشاوره های تغذیه بخش

 - تهیه ، ارائه و آموزش پمفلت وجزوات آموزشی جهت بیماران

 - پیشنهاد انجام آزمایشات لازم از مواد غذایی پخته وخام

 - نظارت بر کار، امور اداری وآموزش همکاران تحت سرپرستی

 - دادن نظر مشورتی وهمکاری با مسئول واحد طبخ وتوزیع در مورد برنامه غذایی ، قرارداد غذا و نظارت برحسن انجام قرارداد

 - نظارت بر تهیه اقلام تهیه شده توسط خیرین جهت افزودن به میان وعده ها

 - تنظیم مفاد قرارداد طبخ وتوزیع غذا وبرون سپاری طبخ غذای بیمارستان باهماهنگی واحد تغذیه ورژیم درمانی

 - سرپرستی و نظارت بر تهیه ،نگهداری،پخت وتوزیع ومصرف غذا با توجه به اصول بهداشتی و رژیم غذایی و با در نظر گرفتن مقررات بیمارستانی

 - نظارت بر حسن انجام قرارداد تهیه ،طبخ وتوزیع غذا

 - نظارت بر صورت حساب غذای بیماران ،پرسنل و واحدها تابعه دانشگاه

 - نظارت و کنترل مسائل بهداشتی ،فنی،تدارکاتی وتعمیراتی ویا تعویض لوازم در قسمتهای مختلف

 - نظارت در انتخاب ،سفارش وتحویل ونگهداری مواد غذایی خام

 - ارزیابی رضایت مندی پرسنل وبیماران از وضعیت تغذیه

 - تهیه چک لیست های ماهانه حسن انجام کار پیمانکار

 - تهیه پروتکل های افزایش کیفیت غذای بیمار و پرسنل و کاهش هزینه تمام شده

 

 

سایر پرسنل:

خانم الهام عصاره

خانم فاطمه ملک محمدی

خانم شیما حاجی پور

 

موقعیت مکانی واحد :

طبقه زیر زمین 

 

 

 

 

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب