«   بهبود کیفیت و اعتبار بخشی   »

 

 

 

مسئول واحد : خانم مریم لیلی زاده

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

سوابق اجرایی:

سال 93-91 مسئول کمیته های بیمارستان

سال 97-95 کارشناس بهبود کیفیت در بیمارستان گنجویان

از سال 97 تا کنون مسئول واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی 

 

شماره تماس :

بیمارستان  49-06142422040

داخلی       237

 

 

 

معرفی واحد (و زیرمجموعه ها) :

واحد بهبود کیفیت بیمارستان با ابلاغ برنامه ملی اعتبار بخشی بیمارستان ها از سوی وزارت متبوع در سال 91 ، به شکل یک واحد مستقل و مجزا شروع به کار نمود.

از آنجا که اعتبار بخشی بیمارستان ها جایگزین سیستم ارزشیابی سابق در سیستم های درمانی می باشد لذا رضایت از عملکرد این واحد از دیدگاه بازرسان وزارت متبوع منجر به کسب درجه یک ارزشیابی در هر سال می گردد که از جهت مالی برای بیمارستان بسیار ارزشمند می باشد .

اعتبار بخشی، فرایند خود ارزیابی و ارزیابی خارجی است که در سازمانهای بهداشتی و درمانی، جهت ارزیابی سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهای معین و راههای اجرای بهبود مستمر صورت می گیرد. اعتبار بخشی تنها به وضع استانداردها نمی پردازد بلکه دارای ابعاد تحلیلی، مشاوره ای و بهبودی است.

 

اعتباربخشی بررسی سیستماتیک خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به مجموعه ای از استانداردهای ساختاری و فرآیندی است که منجر به پیامدهای مطلوب برای بیمار بر اساس کیفیت و ایمنی خدمات می‌گردد.

اعتباربخشی بیمارستان به منظور ایجاد اعتماد عمومی از وجود و اجرای فرآیندهای مبتنی بر استاندارد و لحاظ پیامدهای سلامت، به‌عنوان یک ابزار سیستماتیک و هدفمند در راستای تامین ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان و بهبود مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان، مدیران و رهبران نظام سلامت را درعمل به وظایف خطیر خود در حوزه مراقبت یاری می‌نماید.

واحد بهبود کیفیت اتاق فکر بیمارستان محسوب می گردد، امید است که این واحد بتواند با همکاری کلیه واحد های بیمارستان در راستای ارتقاء کیفیت فرآیندها و بالاترین سطح ایمنی و رضایتمندی بیماران گام بردارد.

 

شرح وظایف:

 -برنامه ریزی و هماهنگی جهت استقرار استانداردهای اعتباربخشی و ایمنی

 -پایش و نظارت بر عملکرد بخش ها و واحد ها در زمینه پیشبرد  استانداردها و موازین ایمنی و اعتباربخشی

 -تدوین برنامه استراتژیک مرکز با هدایت تیم مدیریت اجرایی

 -تهیه برنامه عملیاتی سالیانه

 -ترویج فرهنگ ایمنی و گزارش دهی خطاها و وقایع ناخواسته

 -بررسی و تحلیل خطاها، وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات و تعیین علل ریشه ای رخداد به منظور پیشگیری از وقوع مجدد

 -برگزاری بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار

 -برگزاری بازدیدهای میدانی ایمنی بیمار

 -نظارت بر عملکرد دبیران کمیته ها

 -تهیه مستندات مربوط به وقایع ناخواسته و ارسال برای معاونت درمان

 -تهیه مستندات مربوط به کمیته های بیمارستان و ارسال برای معاونت درمان

 -انجام نظرسنجی از بیماران

 -تدوین شاخص های ایمنی، عملکردی، فرایندی و برنامه ای و پایش مستمر روند شاخص ها

 -نظارت بر تشکیل منظم و مستمر کمیته های مرکز

 -نظارت بر اجرای اثربخش مصوبات و تصمیمات کمیته های بیمارستان

 -تعریف و تدوین فرایندهای بیمارستان و بهبود مستمر فرایندها

 -تصویب و ابلاغ خط مشی ها، دستورالعمل ها و روش اجرایی های داخلی

 -جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری نسبت به فعالیت های مربوطه

  -تنظیم برنامه بهبود کیفیت

 

 

سایر پرسنل:

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار : مریم ژولانژاد 
کارشناس بهبود کیفیت : محمدرضا محمودی 
کارشناس بهبود کیفیت : آرزو رنجبر

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب