اهداف کلی(Goals):

 

 

 

1- ارتقا ایمنی بیمار

2- ارتقا کیفیت خدمات بیمارستان

3- ارتقا فرآیند های آموزش و پژوهش در بیمارستان

4- ارتقا سیستم مدیریت خطر

5- مدیریت منابع و مدیریت هزینه ها

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب